V rámci tenisové školičky probíhá tenisové příprava těch nejmenších hráčů. Výuka ve školičce je cílena a organizačně koncipována pro děti do 7let. Správný věk pro zahájení výuky ve školičce je velmi individuální vzhledem k fyzické a mentální vyspělosti jedince a je složité jej předem určit. Proto je organizace školičky postavena tak, aby bylo možné si vyzkoušet, zda již nastal ten správný čas.

Také přesun hráče do systému tenisové školy závisí na jeho rozvoji a dochází k němu po konzultaci s odborně vzdělanými trenéry.

Vezměte své ratolesti a přijďte zkusit, zda právě v ní nedřímá skrytý talent, nebo ji nechat získat základní tenisové návyky a rozvinout její kondici v kolektivu dalších dětí.