Tenisová škola úzce navazuje na výuku v tenisové školičce, ale účast v ní není podmínkou pro zařazení do tréninkového programu školy, spíše výhodou. Zařazení do tréninkového programu tenisové školy probíhá na základě posouzení a doporučení odborně vzdělaných trenérů.

Výuka v tenisové škole probíhá dle pravidel tenisové školy a nastaveného rozpisu tréninků a to individuálně nebo v rámci skupiny maximálně 4 hráčů. Skupiny jsou trenéry sestavovány tak, aby bylo dosaženo maximálního individuálního rozvoje každého z hráčů. Rozvoj hráčů je pravidelně vyhodnocován a v návaznosti na potřeby rozpis tréninků upravován.

Většina hráčů tenisové školy jsou členy klubu a registrovanými hráči Českého tenisového svazu a tvoří stabilní základnu družstev pro mistrovská utkání v rámci systému Českého tenisového svazu.